уторак, 6. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 50/17, партија 2

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ
за јавну набавку број за јавну набавку 50/17 – Млеко и млечни производи, свеже месо, храна и алкохолна пића за ресторане, партија 2 - Брашно и производи од брашна

Обавештење

Документација везана за јавну набавку