среда, 7. фебруар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Претходно обавештење за јавну набавку – Намештај

На основу члана 59. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
27. марта бр. 43-45

објављује

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ
о намери спровођења поступка јавне набавке добра – Намештај

Претходно обавештење