среда, 14. фебруар 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 41/17, партије 4 и 5

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 41/17, добра – Опрема за дневни центар и клуб Аутокоманда, РЈ Дневни центри и клубови, Геронтолошки центар Београд, партије 4 и 5

Одлука

Документација везана за јавну набавку