уторак, 20. фебруар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 23/17

На основу члана 55. став 1. тачка 10., члана 57 и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за комуналне и стамбене послове
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
за јавну набавку радова број 23/17 – Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима у оквиру просторних културно-историјских целина утврђених за културно добро у улицама: Поп Лукина бр. 1б, Поп Лукина бр. 3-5, Џорџа Вашингтона бр. 26, Булевар деспота Стефана бр. 10/Браће Југовића бр. 21, Грачаничка бр. 18 и Задарска бр. 2

Обавештење

Документација везана за јавну набавку