петак, 23. фебруар 2018.

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Обавештење о обустави поступка јавне набавке број 15/17

На основу члана 55. став 1. тачка 10., члана 57 и члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
 Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Београд, ул. Краљице Марије бр. 1

објављује
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
за јавну набавку радова број 15/17 – Извођење радова на спровођењу мера техничке заштите на објектима у оквиру просторне културно-историјске целине утврђене за културно добро у ул.: Бранкова бр. 8, Бранкова бр. 10, Бранкова бр. 12, Бранкова бр. 14, Бранкова бр. 16, Бранкова бр. 18, Бранкова бр. 20, Бранкова бр. 22, Бранкова бр. 24, Бранкова бр. 26, Бранкова бр. 32

Обавештење