понедељак, 26. фебруар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 13/17

На основу члана 55., 57. и 60. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул.Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку услуга у отвореном поступку број 13/17– Осигурање имовине предшколских установа, Центра дечјих летовалишта и опоравилишта, основних и средњих школа града Београда, за период од годину дана

Позив и документација везани за јавну набавку