уторак, 27. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку број 48/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за поступак јавне набавке број 48/17 - Услуге - Сервисирање са обезбеђивањем резервних делова за фотокопир апарате и штампарску машину, oбликовану по партијама - Партија 1 – MITA KYOCERA и Партија 3 – DUPLO

Обавештење - партија 1

Обавештење - партија 2