среда, 28. фебруар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 61/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 61/17 – Систематски преглед  за запослене у Градској управи  града Београда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку