четвртак, 1. март 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА 
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
ул. Краљице Марије бр. 1

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда за јавну набавку добара број 11/17 – Куповина доставних возила за потребе предшколских установа града Београда, обликована у 2 (две) партије
 

Позив и документација