уторак, 6. март 2018.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 24/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 24/17 – Oдржавање лифтова  у зградама  на којима је град Београд носилац права јавне својине у улици Овчански пут 4,4а,4б,4в,4г,4д

Одлука

Документација везана за јавну набавку