петак, 13. април 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 68/17

На основу чл.116. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 124/12 и 14/15 и 68/15)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
За јавну набавку број 68/17 – Електро материјал

Обавештење