уторак, 29. мај 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 6/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за централизавну јавну набавку број 6/18 – Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел Енергенти – уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел Енергенти-уља за ложење и гасно уље екстра лако Евро ел

Одлука

Документација везана за јавну набавку