понедељак, 9. јул 2018.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 7/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА
за јавну набавку број 7/18 – Софтверске лиценце за AutoCad

Одлука

Документација везана за јавну набавку