четвртак, 2. август 2018.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/18

У складу са чланом 57., а у вези са чланом 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и  68/2015)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције
Трг Николе Пашића 6

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 24/18  – Извођење радова на спољном уређењу око стамбених објеката – Камендин блок 1.7

Позив и документација везани за јавну набавку