уторак, 21. август 2018.

Секретаријат за социјалну заштиту

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 20/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 20/18 – Намирнице, по партијама

Одлука

Документација везана за јавну набавку