петак, 31. август 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 38/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 38/18 - Извођење локалних рачунарских мрежа за потребе Градске управе града Београда

Обавештење