среда, 3. октобар 2018.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 9/18 - партија 1 и 4

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1

објављује

Одлуку о закључењу оквирног споразума за централизовану јавну набавку број 9/18 - Канцеларијски материјал, обликован у 12 партија, за партије 1 и 4

Одлука