среда, 10. октобар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Обабештење о продужетку рока јавног увида у нацрт плана детаљне регулације подручја центра Бановог брда, ГО Чукарица


Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 09.10.2018.године на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ПРОДУЖЕТАК ЈАВНОГ УВИДА
У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЦЕНТРА БАНОВОГ БРДА, ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА


1.    Продужетак ЈАВНОГ УВИДА обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) од 11. до 25. октобра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.
2.    ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 15. новембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
3.    Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 25. октобра 2018. године
4.    У току јавног увида, Нацрт плана биће изложен и на сајту Града Београда www.beograd.rs у рубрици „Градски огласи, конкурси и тендери”.