среда, 24. октобар 2018.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 14/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за образовање и дечју заштиту
Београд, Краљице Марије 1


објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда – Намештај за потребе предшколских установа града Београда у отвореном поступку за јавну набавку добара
(jавна набавка број 14/18)

 

 

Позив и конкурсна документација