понедељак, 29. октобар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 77/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове
ул. Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 77/18 – Надоградња CISCO централе у објекту Краљице Марије бр. 1

Позив и документација везани за јавну набавку