среда, 31. октобар 2018.

Секретаријат за енергетику

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 4/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за енергетику
Тиршова бр. 1/III

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуде у поступку јавне набавке услуга број 4/18 - Одржавање информационог система енергетике градa Београда

Позив и документација везани за јавну набавку