недеља, 4. новембар 2018.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

Јавни увид у нацрт ПДР за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2018. године утврдила је Нацрт плана детаљне регулације за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У Нацрт плана детаљне регулације за подручје између улица Краља Милана, Ресавске, Немањине и Светозара Марковића, Градска општина Савски венац

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (сала 2 у сутерену) од 5. новембра до 6. децембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. 
ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 13. децембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда. 
Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 6. децембра 2018. године.