среда, 5. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 71/17

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 71/17 – Радови на објектима Градске управе, обликовани по партијама

Обавештење

Документација везана за јавну набавку