среда, 5. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 83/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку број 83/18 – Додатни радови на реконструкцији централног расхладног постројења за пословни блок „27. марта” са заменом расхладних агрегата – чилера у заједничкој подстаници

Обавештење