среда, 12. децембар 2018.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 78/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 78/18 - Услуга сервисирања монитора, скенера, факс апарата и рачунских машина

Позив и конкурсна документација