петак, 14. децембар 2018.

Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за послове одбране, ванредних ситуација, комуникације и координацију односа са грађанима

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 7/2018 – Куповина униформи за потребе Градског штаба за ванредне ситуације, обликована по партијама

Позив и документација везана за јавну набавку