среда, 19. децембар 2018.

Секретаријат за саобраћај

Позив за подношење пријава за учешће у другој фази - фази дијалога за јавну набавку број 16/17

На основу чл. 55 став 1. тачка 2., чл. 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за саобраћај

27. марта 43-45, Београд

Објављује

ПОЗИВ
за подношење пријава за учешће у другој фази - фази дијалога, у поступку јавне набавке broj, 16/17, добра – Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду – ПРВА ФАЗА

Позив и конкурсна документација