среда, 9. јануар 2019.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 45/2018

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инвестиције

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 45/2018 – Технички преглед изведених радова на изградњи новог крила ДЗ „Обреновац”, Обреновац

Позив и документација везани за јавну набавку