петак, 11. јануар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 30/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ОДЛУКУ О ЗАКЉУЧЕЊУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
за јавну набавку број 30/18 – Oдржавање лифтова у зградама  на којима је град Београд носилац права јавне својине 2, по партијама

Одлука

Документација везана за јавну набавку