понедељак, 28. јануар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о обустави поступка за јавну набавку број 11/18

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
за јавну набавку број 11/18 - Реконструкција лифта у објекту Тиршова бр. 1

Одлука

Документација везана за јавну набавку