петак, 8. март 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Одлука о обустави поступка за централизовану јавну набавку 20/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Краљице Марије 1/VII

објављује

Одлуку о обустави поступка за централизовану јавну набавку 20/18

Одлука