четвртак, 14. март 2019.

Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за централизовану јавну набавку број 8/18

ГРАД БЕОГРАД
Служба за централизоване јавне набавке и контролу набавки

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
за централизовану јавну набавку број 8/18 – Mеснe прерађевинe и сухомеснати производи 

Обавештење

Документација везана за јавну набавку