петак, 15. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 7/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за јавну набавку број 7/19 – Услуга чишћења канала за вентилацију и климатизацију на пословним објектима Градске управе

Позив и документација везани за јавну набавку