недеља, 24. март 2019.

Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове

јавни увид у нацрт ПДР комплекса аутобуске и железничке станице у Блоку 42 на Новом Београду

Kомисија за планове Скупштине града Београда, на седници одржаној 7. марта 2019. год. утврдила је Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације комплекса аутобуске и железничке станице у блоку 42 на Новом Београду, Градска општина Нови Београд, и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/18)

оглашава

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА АУТОБУСКЕ И ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ У БЛОКУ 42 НА НОВОМ БЕОГРАДУ, ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у 27. марта 43-45 (у сутерену) од 25. марта до 25. априла 2019. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова. 

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у Краљице Марије 1 (сала на 20. спрату), 16. маја 2019. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у Краљице Марије 1, најкасније до 25. априла 2019. године.