понедељак, 13. мај 2019.

Секретаријат за инспекцијске послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 2/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за инспекцијске послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 2/19 – Мерење буке у животној средини по налогу инспектора

Позив и документација везани за јавну набавку