среда, 12. јун 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 20/18, партија 4

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 20/18, Путничка возила-набавка путем закупа (оперативни лизинг путничких возила) обликовану у (5) пет партија, партија 4 – Закуп путничких возила више средње класе

Обавештење

Документација везана за јавну набавку