среда, 3. јул 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 24/19

ГРАДСКА  УПРАВА  ГРАДА  БЕОГРАДА 
Секретаријат за имовинске и правне послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 24/19 – Oдржавање лифтова  у улици Акробате Алексића број 6-14

Позив и документација везани за јавну набавку