четвртак, 4. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 38/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 38/19 – Грађевински материјал 2

Позив и документација везани за јавну набавку