петак, 5. јул 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за социјалну заштиту
Београд, 27. марта бр. 43-45

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 29/19 – Изградња објекта Дневног боравка за децу и омладину ометену у развоју у Лазаревцу

Позив и документација везани за јавну набавку