петак, 12. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 30/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

 Краљице Марије 1

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 30/19 - Израда пријемних штамбиља, печата, факсимила и жигова за потребе Градске управе града Београда

Позив и конкурсна документација