среда, 24. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 25/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 25/19 - Услуга одржавања система евиденције радног времена

Обавештење

Документација везана за јавну набавку