понедељак, 29. јул 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 28/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

Краљице Марије 1

објављује

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку број 28/19 - Грејни уређаји за потребе Градске управе града Београда

Обавештење