петак, 23. август 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 29/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

објављује

ПОЗИВ
за подношење понуда за јавну набавку број 29/19 – Лиценце за Iron Port уређаје

Позив и документација везани за јавну набавку