петак, 23. август 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 8/19

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за заштиту животне средине

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за јавну набавку број 8/19 – Прототип интерактивно-едукативног уређаја за рециклажу пет амбалаже – Еко меда

Обавештење

Документација везана за јавну набавку