Претраживање

петак, 6. јул 2018.

Скупштина града Београда

Јавни конкурс за избор директора ЈП „Хиподром Београд”

петак, 6. јул 2018.

Скупштина града Београда

Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Јавно осветљење”

петак, 6. јул 2018.

Скупштина града Београда

Јавни конкурс за избор директора ЈКП „Погребне услуге”

четвртак, 5. јул 2018.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а.д.