Зоран Адамовић

Рођен 1. јула 1979. године у Мајданпеку. Дипломирао је 2001. године на Вишој школи за спортске тренере у Београду и стекао звање виши спортски менаџер. Наставио је да се образује и усавршава и 2018. године дипломирао је на Пословном и правном факултету у Београду и стекао звање дипломирани менаџер.

До 2016. године бавио се успешно приватним предузетништвом. 

Од 2016. до именовања за члана Градског већа 2018. године био је члан Општинског већа градске општине Чукарица.

Члан је Српске напредне странке.

Служи се енглеским и руским језиком.