Текуће активности – октобар и новембар 2011.

Током октобра и новембра 2011. Секретаријат за образовање наставио је да спроводи низ програма и практичних мера бриге о деци школског узраста у новоформираним насељима.

Редовном комуникацијом са представницима општина и педагошким асистентима, надлежни у секретаријату информисани су о редовности похађања наставе у школама, о томе како су се деца уклопила, као и о успеху који постижу. Оваквим радом могу на време реаговати и разговарати са родитељима деце која не похађају наставу редовно.

Настављено је и са редовним посетама насељима ради разговора са родитељима и подсећања на важност институционалног образовања за њихову децу, као и обавезност основног.

Током ова два месеца од сто једног ученика узраста од 7 до 15 година, њих сто је похађало наставу. Похађање наставе је у новембру било боље него претходног месеца. Онима који су показали интересовање, омогућено је да се упишу у школу за основно образовање одраслих, један глувонеми дечак уписан је у школу која је организована као интернат. Током недеље је у школи, а викендом у насељу код родитеља.

С обзиром на то да је почетком месеца било тромесечје, представници секретаријата одржали су састанак са представницима школа, центара за социјални рад, педагошким асистентима и представницима општина. Постигнут успех на тромесечју је следећи: 7 % ученика постигло је врло добар успех, 12 % добар, 10 % довољан, 43 % недовољан, 21 % прелази даље али без закључених оцена, док 7 % ученика није оцењно због нередовног похађања наставе.

Планиран је обилазак свих насеља и разговор са родитељима, посебно онима чија деца не показују добар успех.