Претраживање

четвртак, 20. фебруар 2020.

Секретаријат за социјалну заштиту

Обавештење о обустави поступка за јавну набавку 71/19

четвртак, 20. фебруар 2020.

Секретаријат за инвестиције

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 39/2019

четвртак, 20. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 15/19, за партију 6

четвртак, 20. фебруар 2020.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 30/19

четвртак, 20. фебруар 2020.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 76/19