Претраживање

четвртак, 21. новембар 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 27/18

четвртак, 21. новембар 2019.

Секретаријат за финансије

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 4/2019

четвртак, 21. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора и обустави поступка за јавну набавку број 56/19

четвртак, 21. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за јавну набавку 48/19 - партија1, 2 и 3

четвртак, 21. новембар 2019.

Секретаријат за заштиту животне средине

Обавештење о покретању преговарачког поступка за јавну набавку број 26/19

среда, 20. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 51/19

среда, 20. новембар 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о додели уговора за јавну набавку број 58/19