петак, 22. март 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 56/18, партија 3

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
Секретаријат за опште послове

обjављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
за  јавну набавку у отвореном поступку 56/18 – Тонери за потребе Градске управе, партија 3 - Тонери и кертриџи за штампаче марке „Lexmark”

Обавештење

Документација везана за јавну набавку