Претраживање

петак, 5. април 2019.

Секретаријат за инвестиције

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 5/2018

петак, 5. април 2019.

Секретаријат за социјалну заштиту

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 19/19

петак, 5. април 2019.

Секретаријат за имовинске и правне послове

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку број 4/18

петак, 5. април 2019.

Секретаријат за образовање и дечју заштиту

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број 16/18

четвртак, 4. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку број 12/19

четвртак, 4. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Позив за подношење понуда за јавну набавку број 11/19

четвртак, 4. април 2019.

Секретаријат за опште послове

Одлука о измени уговора за јавну набавку број 29/18